Gimnazjum – informacje ogólne

W gimnazjum, poza naszą stałą ofertą, proponujemy możliwość nauki w klasach o następujących profilach:

 

a. klasa matematyczno-informatyczna

W tym profilu nauczania oferujemy: 6 godzin matematyki i 2 godziny informatyki tygodniowo przez cały okres kształcenia w gimnazjum. Rozszerzony program nauczania matematyki pozwoli w ciągu dwóch pierwszych lat nauki opanować materiał przewidziany dla uczniów gimnazjum wraz z odpowiednim przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej. W trzecim roku nauki uczniowie pogłębią dotychczasową wiedzę oraz zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dodatkowe, które odpowiadają wiedzy i umiejętności niezbędnej do zdania matury z matematyki na poziomie podstawowym.
Najważniejszymi zadaniami stojącymi przed edukacją informatyczną na poziomie gimnazjum jest stworzenie uczniowi warunków sprzyjających:

– poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
– rozwijaniu uzdolnień w dziedzinie informatyki;
– kształtowaniu inwencji poznawczej i twórczej;
– zainteresowaniu współczesną technologią informacyjną;
– świadomości korzyści i zagrożeń rozwojem informatyki;
– znajomości prawnych i społecznych aspektów rozwoju technologii informacyjnej.

b. klasa ogólna

Ogólny program nauczania z możliwością poszerzenia wiedzy i własnych zainteresowań w ramach bezpłatnych kół zainteresowań i warsztatów artystycznych.