Plan zajęć

Poniżej prezentujemy plan lekcji, który obowiązuje od 11 września 2017 roku:

PLAN

UWAGA! Przypominamy, że poranne lekcje WF, odbywające się w sali gimnastycznej w ZSO im. M. Kopernika, zaczynają się o godzinie 7:15