O szkole

Nasza placówka, w której obecnie znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące, działa od 1991 roku, a od kwietnia 1992 r. posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program MENiS, a także poszerzony zakres języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Tym, co wyróżnia naszą placówkę, są: panująca w szkole rodzinna atmosfera oraz indywidualny kontakt z każdym uczniem. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju oraz poczucia bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno wychowanków o ponadprzeciętnych zdolnościach, jak i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – nasza kadra pedagogiczna od wielu lat odnosi sukcesy w pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebach kształcenia indywidualnego i specjalnego.

Oferujemy:

– możliwość wyboru nauki drugiego języka obcego: języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego (już od pierwszych klas szkoły podstawowej);
– kameralne klasy (max. 15 osób), pozwalające na jednostkowe podejście do każdego ucznia,
– bezpieczeństwo,
– dogodny dojazd i własny parking,
– świetnie wykwalifikowaną kadrę nauczycieli-pasjonatów oraz przyjazną atmosferę, która pozwala uczniom na swobodny rozwój,
– możliwość bezpłatnych indywidualnych konsultacji z każdym nauczycielem,
– stały dostęp do Internetu,
– zajęcia fakultatywne dostosowane do indywidualnych zainteresowań wychowanków,
– ciekawe, rozwijające wiedzę wyjazdy zagraniczne oraz wycieczki krajowe, wyjścia do kina (udział w Akademii Filmowej) i teatru (wyjazdy m.in. do Teatru Starego, Teatru J. Słowackiego w Krakowie),
– rekolekcje wyjazdowe, odbywające się w ośrodkach rekolekcyjnych,
– indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.