Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/19:

 

12.10.2018 – szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
15.10–19.10. 2018 – wycieczka do Pragi
23.12.18 – 01.01. 2019 – zimowa przerwa świąteczna
07.01.2018–13.01.2019 – wyjazd na tzw. Białą Szkołę
11.02 – 24.02.2019 – ferie zimowe
27.03-29.03.2019 – rekolekcje w Biskupowie
10.04. 2019 – egz. gimnazjalny, cz. humanistyczna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
11.04. 2019 – egz. gimnazjalny, cz. matematyczno-przyrodnicza (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
12.04.2019 – egz. gimnazjalny, cz. językowa (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
15.04. 2019 – egz. ósmoklasisty, j. polski
16.04. 2019 – egz. ósmoklasisty, matematyka
17.04.2019 – egz. ósmoklasisty, cz. językowa
18.04 – 23.04.2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
26.04. 2019 – zakończenie zajęć w klasie maturalnej
06.05.2019 – matura pisemna z j. polskiego (dzień wolny od zajęć)
07.05. 2019 – matura pisemna z matematyki (dzień wolny od zajęć)
08.05.2019 – matura pisemna z j. angielskiego (dzień wolny od zajęć)
Maj/czerwiec – wycieczka do Włoch
20.06.2019 – uroczystość Bożego Ciała (dzień wolny)
21.06.2019 – zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne: 2 listopada, 2 maja