Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

14.09.2023, godzina 17
25.01.2024, godzina 17
21.03.2024, klasy maturalnej i konsultacje godzina 17
23.05.2024,