Rada pedagogiczna

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

Rok szkolny 2020/2021

 

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
mgr Arkadiusz Zych (Dyrektor Szkoły) Historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki
mgr Magdalena Zych Biblioteka, nauczycielka wspomagająca
dr Ewa Porada Religia, etyka, podstawy przedsiębiorczości, nauczycielka wspomagająca
dr Beata Brachaczek-Świerkot Język niemiecki
dr hab. Wioletta Bojda Język polski
dr Karina Bień Język polski
dr Oskar Kalarus Język polski, matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Lekston Historia
dr Monika Pyrkosz-Bulska Chemia
mgr Dariusz Ramus Wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Ploch Muzyka, historia i społeczeństwo
mgr Marta Kalarus Język polski
mgr Agnieszka Kilijańska Język francuski, zajęcia rewalidacyjne, edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Ceglarska Język angielski, zajęcia rewalidacyjne
dr Aniela Kucharska Język hiszpański
mgr Dominika Sitarz Matematyka
mgr Sebastian Breguła Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dominika Ludwichowska Biologia, nauczycielka wspomagająca