O szkole

W celach rekrutacyjnych podczas wakacji prosimy o kontakt bezpośrednio z Panem Dyrektorem: +48 511 055 122

Zajęliśmy pierwsze miejsce w zorganizowanym przez Dziennik Zachodni plebiscycie edukacyjnym 2023 w kategorii „Szkoła Roku w Katowicach”.

Nasza placówka, w której obecnie znajdują się szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokształcące, działa od 1991 roku, a od kwietnia 1992 r. posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program MENiS, a także poszerzony zakres języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Tym, co wyróżnia naszą placówkę, są: panująca w szkole rodzinna atmosfera oraz indywidualny kontakt z każdym uczniem. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju oraz poczucia bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno wychowanków o ponadprzeciętnych zdolnościach, jak i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – nasza kadra pedagogiczna od wielu lat odnosi sukcesy w pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebach kształcenia indywidualnego i specjalnego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

 

Aktualności. Wyniki egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy w tym roku zdawali egzaminy! Z radością informujemy, że wszystkie tegoroczne pisemne egzaminy maturalne oraz ósmoklasisty zostały pomyślnie zdane.

Egzamin ósmoklasisty Średnia klasy Średnia krajowa
Język polski 70% 61%
Matematyka 81% 52%
Język angielski 87% 66%

 

Egzamin maturalny Średnia klasy Średnia krajowa
Język polski 62% 61%
Matematyka 75% 63%
Język angielski 87% 78%
Biologia (rozszerzona) 66% 40%
Język angielski (rozszerzony) 68% 62%