Oferta liceum

 

Naszym priorytetem jest dopasowanie się do potrzeb uczniów. Tym, co wyróżnia nasze liceum na tle innych placówek, jest fakt, że nie narzucamy odgórnie przedmiotów, które młodzież będzie realizowała w ramach rozszerzonego programu nauczania. Uczeń sam kształtuje sobie profil rozwoju przed dobór odpowiednich do swoich zainteresowań przedmiotów rozszerzonych, wybierając rozszerzenia spośród następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, historia sztuki, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka. Dzięki temu osoby, które chciałyby realizować w ramach zajęć szkolnych zarówno zainteresowania humanistyczne, jak i matematyczno-przyrodnicze, mają taką możliwość.

Ponadto, w ramach nauki w liceum proponujemy między innymi:

– możliwość wyboru nauki drugiego języka obcego: języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz, w ramach zajęć dodatkowych, języka japońskiego,
– kameralne klasy, pozwalające na jednostkowe podejście do każdego ucznia (maksymalnie 18 osób, choć w praktyce grupy zwykle są mniejsze),
– indywidualne podejście oraz otoczenie opieką każdego ucznia, w tym wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– dogodny dojazd i własny parking,
– możliwość zamówienia i zjedzenia ciepłego posiłku w czasie długiej przerwy (cena: 4 zł za zupę, 10 zł za drugie danie);
– sposobność rozwijania pasji w ramach prężnie działającego Koła Teatralnego,
– świetnie wykwalifikowaną kadrę nauczycieli-pasjonatów oraz przyjazną atmosferę, która pozwala uczniom na swobodny rozwój,
– możliwość bezpłatnych indywidualnych konsultacji z każdym nauczycielem,
– korzystanie z zasobów szkolnej biblioteki, w której zbiory są uzupełniane na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem,
– stały dostęp do Internetu,
– zajęcia fakultatywne dostosowane do indywidualnych zainteresowań wychowanków,
– ciekawe, rozwijające wiedzę wyjazdy zagraniczne oraz wycieczki krajowe, wyjścia do kina (udział w Akademii Filmowej) i teatru (wyjazdy m.in. do Teatru Starego, Teatru J. Słowackiego w Krakowie),
– rekolekcje wyjazdowe, odbywające się w ośrodkach rekolekcyjnych.