Oferta

 

Swobodny wybór rozszerzeń

Naszym priorytetem jest dopasowanie się do potrzeb uczniów. Nie narzucamy odgórnie przedmiotów, które młodzież będzie realizowała w ramach rozszerzonego programu nauczania. Każdy uczeń Uczeń sam kształtuje sobie profil rozwoju przed dobór odpowiednich do swoich zainteresowań przedmiotów rozszerzonych.

Dzięki temu osoby, które chciałyby realizować w ramach zajęć szkolnych zarówno zainteresowania humanistyczne, jak i matematyczno-przyrodnicze, mają taką możliwość.

Kameralne klasy i indywidualne podejście

Kameralne klasy pozwalają nam na indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia, w tym wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasy liczą maksymalnie 18 osób, w praktyce często zdarzają się grupy znacznie mniejsze.

Obiady zamawiane przez szkołę

Możliwość zamówienia i zjedzenia ciepłego posiłku w czasie długiej przerwy. Każdego dnia uczniowie mogą wybierać spośród kilku propozycji.

 

Drugi język obcy

Możliwość wyboru nauki drugiego języka obcego (pierwszym jest język angielski): języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego.

Koło teatralne

Sposobność rozwijania pasji w ramach prężnie działającego Koła Teatralnego.

Stały dostęp do Internetu

Uczniowie naszej placówki mogą na terenie szkoły korzystać z udostępnianego przez szkołę Wi-Fi.

 

Biblioteka szkolna

Korzystanie z zasobów szkolnej biblioteki, w której zbiory są uzupełniane na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Wycieczki pozaszkolne

Oferujemy ciekawe, rozwijające wiedzę wyjazdy zagraniczne oraz wycieczki krajowe, wyjścia do kina i teatru.

Nauczyciele-pasjonaci

Mamy nas świetnie wykwalifikowaną kadrę oraz przyjazną atmosferę, która pozwala uczniom na swobodny rozwój.

Świetlica

Dzięki działającej codziennie świetlicy istnieje możliwość zostania dzieci i młodzieży w szkole nawet po zajęciach lekcyjnych.

 

Dogodny dojazd i parking