Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż na 41 gimnazjów w Katowicach nasi gimnazjaliści zajęli z egzaminu gimnazjalnego:

II miejsce z języka angielskiego

VII miejsce z historii i WOS-u

IX miejsce z matematyki

X miejsce z języka polskiego i przyrody

Wyniki te są niewątpliwie ogromnym sukcesem naszych uczniów i kadry pedagogicznej! Gratulujemy!!!

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2011/2012

100% absolwentów zdało egzamin maturalny

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2010/2011

I miejsce w Polsce w konkursie literackim „Kacze pióro” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach w kategorii proza: Małgorzata Zych
etap wojewódzki – Olimpiady filozoficznej Marta Gomola
etap wojewódzki Konkursu Biblijnego – Maciej Tychy
stypendium Prezesa Rady Ministrów – Giulia Kamińska Di Giannantonio
etap wojewódzki Olimpiady Języka Hiszpańskiego (cz. pisemna i ustna) – Giulia Kamińska Di Giannantonio

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

14.10.2010 – „Życie to nie bajka”
16.12.2010 – „Piąty talerz”
15.03.2011 – „The fairy – Tales (parodies)” (w j. angielskim)
10.03.2011 – debata oksfordzka pt. „Jerzy Ziętek – gospodarz czy aparatczyk?”, zorganizowana przez oddziałowe biuro edukacji publicznej IPN w Katowicach oraz Muzeum Śląskie
Konkurs „Wiem, że potrafię” w Gimnazjum nr 4 im. G. Ziętka – 3 miejsce A. Mekle kl. 1g – proza literacka, wyróżnienie – B. Rissman kl. 3g
Łamigłówki matematyczne – 3 miejsce – P. Pełka, M. Kozik

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2009/2010

100% uczniów zdało egzamin maturalny;
średnie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej.

I miejsce w Polsce w Szkolnej Lidze Historycznej organizowanej przez czasopismo „Mówią wieki” – zespół uczniów: S. Jarczyk, M. Orcholska, J. Patalong
etap wojewódzki Olimpiady Teologii Katolickiej – Giulia Kamińska Di Giannantonio
etap wojewódzki Konkursu Biblijnego – M. Zych, M. Dylus
stypendium Prezesa Rady Ministrów – Giulia Kamińska Di Giannantonio
Zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt w Katowicach – XII 2010 – A. Lindner, Z. Tudzież, M. Tychy. M. Pająk, M. Nieźwiedź
Konkurs „Fox”
Regionalny Konkurs Kolęd Angielskich
Konkurs przedmiotowy z j. niemieckiego 78% – N. Gierlotka
Regionalny Konkurs j. niemieckiego w Chorzowie II etap – N. Gierlotka, Ł. Weszke
Międzynarodowy konkurs językowy „Poliglota w gimnazjum” – II etap – N. Gierlotka, P. Pełka, D. Pierzyński, S. Jarczyk
Test „Oxford Plus in Dautch” – najwyższe wyniki – Ł. Weszke, K. Wożniak, A. Szymecka, N. Gierlotka
Olimpiada Języka Niemieckiego – Ł. Weszke 72%, N. Gierlotka 79%
udział uczniów w obchodach Dni Frankofonii na UŚ
MATEMATYKA
Multitest, Oxford, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Gimas, W sieci pieniądza, Geomat

XXXIII Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii, Mieszkam w województwie śląskim
3.09.2009 – uczestnictwo w debacie i filmie „W pogardzie czy chwale” – Kinoteatr Rialto (dot. 70-rocznica śmierci W. Korfantego)
„Osobistości świata fizyki” – Instytut Fizyki UŚ
Olimpiada j. francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych I etap „Pokaż nam swój język” – WSB w Chorzowie
nasza szkoła zorganizowała imprezę regionalną „Jak ugryźć Śląski” dla szkół podstawowych
Olimpiada Teologii katolickiej – etap diecezjalny – G. Kamińska
Konkurs Biblijny – etap diecezjalny – G. Kamińska, M. Dylus, M. Zych

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2008/2009

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
cz. humanistyczna 31,67 – kraj; 35,27 – my
cz. mat.-przyr. 26,03 – kraj; 27,81 my
j. obcy 30,60 – kraj; 37,45 – my

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – M. Szyma
konkurs „Panda” j. niemiecki
Poziom 1 – A. Lindner m. 16, A. Syzmecka m. 25, S. Jarczyk m. 27; na 1058 uczestników
Poziom 2 – R. Surma, m. 25, M. Sitarz m. 25; na 767 uczestników
FIT in Deutch 1 – klasa 3g
Szkolny konkurs wiedzy matematyczno-fizycznej – R. Surma I miejsce, M. Sitarz II miejsce
Oxford 2009 – R. Surma m. 16, M. Sitarz m. 19 na 1125 uczestników,
Multitest dla LO – S. Jarczyk m. 34, Z. Tudzież m. 38 na 1042 uczestników
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialnetMasters – II etap
Ogólnopolski Konkurs Komputerowy Biathlon
uczniowie z naszej szkoły zdobyli kartę motorowerową w WORD
Olimpiada religijna etap diecezjalny – G. Kamińska m. 7
Konkurs Biblijny dla gimnazjum – M. Zych
Konkurs Biblijny dla LO – M. Zych, M. Dylus
Konkurs fotograficzny z geografii
udział w XIII Regionalnym Konkursie Kolęd Angielskich organizowanym przez I LO im. T. Kościuszki w Jaworznie
„Góra Grosza 2008” – wyrazy uznania za ogromny wkład i serdeczne podziękowania – akcja pod patronatem MEN
Na ratunek dzieciom w Kongo – dyplom UNICEFu za udział
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki II etap rejonowy -R. Surma, M. Sitarz
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z historii I etap – R. Pełka

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2007/2008

II etap olimpiady z języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych – S. Sierpińska (kl. IIIg);
II etap olimpiady z języka polskiego dla szkół gimnazjalnych – S. Sierpińska (kl. IIIg);
II etap olimpiady z historii dla szkół ponadgimnazjalnych – D. Sitarz, M. Zych (kl. IIIa);
II etap olimpiady wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych – A. Lindner, M. Zych (kl. IIIa);
Etap wojewódzki olimpiady z filozofii – Dominika Sitarz (kl. IIIa);
Diecezjalny Konkurs Wiedzy o św. Jacku: J. Kamińska (kl. IIIg) – miejsce drugie, A. Gawor (kl. IIIg) miejsce trzecie, F. Mafa (kl. Ia) – miejsce szóste;
II etap Konkursu Wiedzy Biblijnej – A. Gawor, J. Kamińska (kl. IIIg), M. Zych (kl. IIg);
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckiej „Szczęście i Miłość” – nagrodzony Ł. Weszke (kl. IIIg);
II etap Ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Internecie – R. Surma, R. Pełka, M. Skorupa, M. Sitarz.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2005/2006

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych Gimnazjum nr 4 w Katowicach – 3 miejsca w pierwszej dwudziestce uczestników na 70 startujących
K. Kępka (III gimnazjum)
A. Hadas (III gimnazjum)
M. Solipiwko (III gimnazjum)

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ‚FOX’ pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (‚Śląskie słowa’)
I gimnazjum ( 1256 uczestników)
Mikołaj Skorupa – 55 miejsce
Agnieszka Gawor – 150 miejsce
III gimnazjum( 1285 uczestników)
Michał Solipiwko – 83 miejsce
Miłosz Niedziela – 102 m.
Kuba Modzelewski – 143 m.
Krystian Kępka – 167 m.

XXXI Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych (etap rejonowy w Piekarach Śląskich)
I miejsce zespołu szkolnego ‚tegoten’ w składzie: Agnieszka Gawor, Martyna Kamionka, Paulina Tomaszewska (Ig), Julia Karpeta (III g), Dominika Sitarz, Michał Zych, Adam Lindner

III miejsce w wojewódzkim konkursie ‚Czytam szybko i efektywnie’, język niemiecki
Klaudia Zielińska, I liceum

Konkursy przedmiotowe:
Miłosz Niedziela – II etap rejonowy z historii
Julia Karpeta – II etap rejonowy z biologii

Szkolny konkurs informatyczny
Lidia Karpeta – 1 m. na poziomie liceum
Adrian Jaruszewski – 1 m. na poziomie gimnazjum

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Swiecie współczesnym
Maciej Spychałowicz (III LO) – II etap

Udział w:
Wojewódzkim Konkursie Biologicznym organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach Alicja Brysz, Hanna Osiejuk
Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej Maciej Spychałowicz, Michał Zych
Olimpiadzie Historycznej zorganizowanej w naszej szkole (eliminacje dla szkół niepublicznych)
Olimpiadzie z Przedsiębiorczości
Konkursie Wiedzy Ekonomicznej
VIII Konkursie Poetycki im. A. Mickiewicza (Katowice) Adam Szostok, Katarzyna Wikłacz
XVI Konkursie na Sztukę Teatralną; dla Dzieci i Młodzieży (Poznań) Adam Szostok
konkurs na esej ‚O złote Pióro WSZOP’ (Katowice) Adam Szostok

Osiąnięcia uczniów w roku szkolnym 2004/2005

GIMNAZJUM

Dominika Sitarz – finalistka etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii
D. Sitarz, M. Szulc, M. Zych – 16 miejsce w Polsce w Szkolnej Lidze Historycznej czasopisma Mówią wieki
A. Osiejuk, M. Niedziela – pierwsza dziesiątka etapu rejonowego konkursu biblijnego
K. Anczykowska, L. Karpeta, K. Kośmider – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ekologicznym EKOPLANETA
K. Anczykowska, M. Zych – rejonowy etap konkursu biologicznego
A. Lindner, A. Osiejuk, M. Niedziela – wyróżnienia w konkursie matematycznym „Kangur”

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Maciej Spychałowicz – etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Swiecie Współczesnym
Lidia Karpeta – etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Marcin Bąkowski – wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2003/2004

GIMNAZJUM

Paweł Kopiec – laureat konkursu przedmiotowego z historii w finale wojewódzkim (3 miejsce)
Paweł Kopiec – „Kangur” – nagroda drugiego stopnia
Marta Kapołka – „Kangur” – nagroda trzeciego stopnia
Marta Kapołka – „Mat” – wyróżnienie, 38 miejsce w kraju, 6 miejsce w województwie
wysokie pozycje w województwie na wszystkich etapach kształcenia w konkursach „Mat” i „Kangur”
Antoni Osiejuk – III miejsce w etapie rejonowym Konkursu Biblijnego
Dominika Sitarz – IV miejsce w etapie rejonowym Konkursu Biblijnego
Michał Zych – udział w etapie rejonowym Konkursu Biblijnego
Paweł Kopiec – OMNIBUS 2004 wyróżnienie
Magdalena Kopiec – OMNIBUS 2004 wyróżnienie
Marcin Frąckowiak – konkurs literacki (poezja, opowiadanie) organizowany przez Prywatne Gimnazjum w Sosnowcu – wyróżnienie
Magdalena Kopiec – rejonowy etap wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego
Magdalena Kopiec
III miejsce w konkursie wojewódzkim z biologii organizowanym przez Pałac Młodzieży
laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
udział w etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z biologii
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym dla:
Julia Karpeta
Aleksandra Brewczyńska
Katarzyna Anczykowska
Krzysztof Kośmider

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Hanna Osiejuk – etap wojewódzki Olimpiady Teologii Katolickiej
Dominik Polak – egzamin organizowany przez Fundację Młodej Przedsiębiorczości z programu Tworzenie Miniprzedsiębiorstwa
Paweł Fuchs – etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym

Średnia z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2005/2006
34,7 pkt – część humanistyczna,
26,1 pkt – część matematyczno przyrodnicza
(średnie wyniki krajowe to 31,4 i 23,9 pkt)

Średnia z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005
37,5 pkt – część humanistyczna,
26 pkt – część matematyczno przyrodnicza
(średnie wyniki krajowe to 32,9 i 22,8 pkt)