Zapisy do szkoły podstawowej i liceum (2018/19)

Informujemy, że w naszej szkole rozpoczął się już nabór do szkoły podstawowej i liceum na rok szkolny 2018/19.

Nasza kadra pedagogiczna posiada bardzo duże doświadczenie – zarówno w pracy z wychowankami o nieprzeciętnych zdolnościach, jak i z tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki indywidualnemu kontaktowi i dostosowaniu metod pracy do potrzeb każdego ucznia od lat odnosimy sukcesy w nauce uczniów posiadających orzeczenia o potrzebach kształcenia indywidualnego i specjalnego. 

Z naszych ostatnich sukcesów wymienić można na przykład:

– wyniki maturalne z historii: pierwsze miejsce wśród katowickich placówek (nasza średnia to 71%, o 29% wyższa od średniej krajowej);
– wyniki maturalne z wiedzy o społeczeństwie: trzecie miejsce wśród katowickich placówek (nasza średnia: 56%, średnia krajowa: 27%);
– stu procent zdanych matur pisemnych – jesteśmy jedną z nielicznych szkół w Katowicach, w której wszyscy maturzyści zdali obowiązkowy egzamin z matematyki.

Poza stworzeniem jak najdogodniejszych warunków nauki oraz rozwoju oferujemy między innymi:

– możliwość wyboru drugiego języka obcego (hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego) już od pierwszych klas szkoły podstawowej;
– zajęcia fakultatywne umożliwiające rozwój zainteresowań (na przykład udział w szkolnym kole teatralnym, kole zainteresowań z informatyki czy pobieranie dodatkowych lekcji gry na pianinie);
– indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– w liceum samodzielny wybór specjalizacji: poza proponowanymi przez nas specjalizacjami, uczeń – kierując się swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość – ma możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym;
– kameralne klasy (max. 15 osób), pozwalające na jednostkowe podejście do każdego ucznia;
– interesujące, rozwijające wiedzę wycieczki (zarówno krajowe, jak i zagraniczne);
– stały dostęp do Internetu.

Zachęcamy także do indywidualnego kontaktu – z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania! Informujemy również, że w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość obniżki czesnego.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych podczas zapisania się do szkoły znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.