Zapisy do szkoły podstawowej i liceum (2019/20)

Informujemy, że w naszej szkole rozpoczął się już nabór do szkoły podstawowej i liceum na rok szkolny 2019/20.

Nasza kadra pedagogiczna posiada bardzo duże doświadczenie – zarówno w pracy z wychowankami o nieprzeciętnych zdolnościach, jak i z tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki indywidualnemu kontaktowi i dostosowaniu metod pracy do potrzeb każdego ucznia od lat odnosimy sukcesy w nauce uczniów posiadających orzeczenia o potrzebach kształcenia indywidualnego i specjalnego. 

Z naszych ostatnich sukcesów wymienić można na przykład:

– wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Nasza średnia to 80%, o 17% wyższa od średniej krajowej;
– wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Nasza średnia to 90%, o 31% wyższa od średniej krajowej;

Poza stworzeniem jak najdogodniejszych warunków nauki oraz rozwoju oferujemy między innymi:

– możliwość wyboru drugiego języka obcego (hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego) już od pierwszych klas szkoły podstawowej;
– zajęcia fakultatywne umożliwiające rozwój zainteresowań (na przykład udział w szkolnym kole teatralnym czy kole zainteresowań z informatyki);
– indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– w liceum samodzielny wybór specjalizacji: poza proponowanymi przez nas specjalizacjami, uczeń – kierując się swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość – ma możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym;
– kameralne klasy (max. 15 osób), pozwalające na jednostkowe podejście do każdego ucznia;
– interesujące, rozwijające wiedzę wycieczki (zarówno krajowe, jak i zagraniczne);
– stały dostęp do Internetu.

Zachęcamy także do indywidualnego kontaktu – z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania! Informujemy również, że w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość obniżki czesnego.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych podczas zapisania się do szkoły znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.