Solidarni z Ukrainą

Wyrażamy pełną solidarność z narodem ukraińskim.