Plan zajęć

Obowiązujący od 7 września plan zajęć można znaleźć tutaj.