Tymczasowy plan zajęć

Aktualnie obowiązujący plan zajęć można znaleźć tutaj.