SommerDACHLiche Inspirationen

W poniedziałek 15.06.2020 r. uczniowie  drugiej klasy naszego liceum oraz ósmej klasy szkoły podstawowej wraz z germanistką z dr Beatą Brachaczek-Świerkot uczestniczyli online w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego: „SommerDACHLiche Inspirationen”.

Uczniowie wykazywali się znajomością języka niemieckiego i ciekawostek realioznawczych związanych z Republiką Federalną Niemiec, Austrią i Szwajcarią i Lichtensteinem, a nauczyciele hospitowali i monitorowali działania zespołów.

Młodzież, tworząca drużynę, posiadała indywidualny dostęp do dwóch urządzeń, z których jedno służyło do udziału w warsztatach online (np. komputer, tablet), a drugie do komunikowania się ze swoją grupą lub do udziału w quizie online (telefon). Każdy zespół wybrał swojego reprezentanta – „Sprecher’a”, który w imieniu grupy odpowiadał na pytania. Była też możliwość indywidualnego wykonywania zadań poprzez linki do aplikacji Bingo Baker, Kahoot i Mentimeter.

Powtórkę i nabycie nowego słownictwa związanego z wakacjami i podróżami oraz poszerzanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych poprzez wspaniałą zabawę zagwarantowały: mgr Elżbieta Wydra (nauczycielka języka niemieckiego, Superbelfer RP, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego), inicjatorka projektu mgr Małgorzata Bubik (Prezes PSNJN Oddział Katowice) oraz Organizatorzy: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice.

Dziękujemy za miłe spotkanie i dobrą zabawę z językiem niemieckim!