Konsultacje

W przyszłym tygodniu (25-29 maja) w naszej szkole będą się odbywały konsultacje dla tegorocznych maturzystów i ósmoklasistów.

Tydzień później (1-6 czerwca) taka możliwość pojawi się dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od klasy.

Ze względu na duże zainteresowanie, prosimy o indywidualne ustalenie godzin z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.