Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019

W tym roku odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty. Przedstawiamy wyniki naszych uczniów.

Język polski:
6 miejsce na 59 szkół w Katowicach,
28 miejsce na 1198 szkół na Śląsku.
Język angielski:
6 miejsce na 59 szkół w Katowicach,
19 miejsce na 1198 szkół na Śląsku.

Poniżej zamieszczamy średnie wyników osiągniętych przez naszych uczniów oraz średnie krajowe.

Przedmiot Średnia klasy Średnia krajowa
Język polski

80%

63%
Język angielski

90%

59%
Matematyka

43%

45%