Koło Teatralne

W naszej szkole od lat niezwykle prężnie działa Koło Teatralne. W ramach jego działalności swoje pasje mogą realizować zarówno młodsi wychowankowie, jak i starsi, dzięki czemu uczniowie różnych klas mają dodatkową możliwość integracji oraz wymiany doświadczeń. Jedną z tradycji jest przygotowanie co roku spektaklu, wystawianego w czasie spotkania opłatkowego. Tematyka odbywających się wówczas przedstawień jest różna (bazowana zarówno na literackich pierwowzorach, jak i tworzona od podstaw), zawsze jednak spektakle niosą nie tylko moc artystycznych atrakcji, ale również wzruszeń. Opiekunką koła od kilku lat jest Magdalena Zych, która w czasie pracy z młodzieżą wykorzystuje swoją teatralną wiedzę i zainteresowania.

Terminy spotkań Koła zawsze ustalane są na początku roku szkolnego, po wcześniejszych konsultacjach z osobami zainteresowanymi.