O szkole

Nasza placówka, w której obecnie znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące, działa od 1991 roku, a od kwietnia 1992 r. posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program MENiS, a także poszerzony zakres języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Tym, co wyróżnia naszą placówkę, są: panująca w szkole rodzinna atmosfera oraz indywidualny kontakt z każdym uczniem. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju oraz poczucia bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno wychowanków o ponadprzeciętnych zdolnościach, jak i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – nasza kadra pedagogiczna od wielu lat odnosi sukcesy w pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebach kształcenia indywidualnego i specjalnego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.