Zebrania z rodzicami

Daty zebrań w roku szkolnym 2019/2020:

I. 12.09. 2019, godz. 17:00 –  zebranie dotyczące nowego roku szkolnego (ogólne w auli + spotkanie z wychowawcami)

II. 19.12.2019, godz. 17:00 – informacja na temat prognozowanych ocen semestralnych

III. 06.02. 2020, godz. 17:00 – przedstawienie ocen semestralnych, podsumowanie I semestru

IV. 19.03.2020, godz. 17:00 – konsultacje dla rodziców + zebranie dla rodziców klasy maturalnej (przedstawienie ocen prognozowanych dla klasy 3 LO)

V. 21.05.2019, godz. 17:00 – przedstawienie prognozowanych ocen rocznych