Goście z Republiki Federalnej Niemiec

19 września 2023 roku przybyli do naszej szkoły goście z Republiki Federalnej Niemiec: Ulrich Freitag (Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Kattowitz e.V.) i Ole Akeston (Hildegard-von-Bingen- Gymnasium w Kolonii).

Celem wizyty było poznanie naszej placówki, jej historii, działalności dydaktyczno-wychowawczej i zasad funkcjonowania oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i ewentualnej realizacji wspólnego projektu edukacyjnego. Po spotkaniu z Dyrekcją, goście mieli możliwość zwiedzenia szkoły, uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i rozmowy z uczniami, którzy chętnie zaprezentowali swoje umiejętności językowe.