COVID-19

Prosimy wszystkich uczniów i opiekunów o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi w szkole zasadami dotyczącymi działania placówki w czasie epidemii.

COVID-19