Kursy przygotowujące do egzaminów

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursach, umożliwiających efektywne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego. Zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, pozwolą uczestnikom wyeliminować zaległości z poprzednich lat oraz nauczą ich pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Spośród sukcesów, osiągniętych przez uczniów prowadzonych przez naszych nauczycieli, wymienić można między innymi:

– tegoroczny wynik z matury z matematyki (poziom podstawowy), który dał nam 1. miejsce na 52 szkoły w Katowicach, 2. miejsce na 577 szkół w województwie (nasza średnia to 93%, o 39% wyższa od średniej krajowej);

– ubiegłoroczny wynik z egzaminu maturalnego z historii, który dał nam 1. miejsce wśród katowickich placówek (nasza średnia to 71%, o 29% wyższa od średniej krajowej);
– ubiegłoroczny wynik maturalny z wiedzy o społeczeństwie: 3. miejsce wśród katowickich placówek (nasza średnia: 56%, średnia krajowa: 27%);

– wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych (np. z historii i społeczeństwa nasi uczniowie osiągnęli średnią 88%, z języka angielskiego 88%, z języka polskiego 79%).

– tegoroczny wynik matury z języka polskiego, który dał nam 10. miejsce wśród katowickich placówek i 73 miejsce na 577 szkół w województwie.

Szczegóły dotyczące kursów znajdują się pod poniższymi linkami:

OFERTA KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO MATURY

OFERTA KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

 

Chęć uczestnictwa w kursie prosimy zgłaszać, przesyłając wiadomość na adres mailowy: kursykorfanty@gmail.com

W wiadomości prosimy zawrzeć następujące dane:

– imię i nazwisko,

– telefon kontaktowy,

– informacja o wybranym kursie (poziom, przedmiot).

 

Płatności za kurs odbywają się przelewem za każdy kolejny miesiąc uczestnictwa (płatność z góry – dane do przelewu zostaną udostępnione uczestnikom po zebraniu się grupy zajęciowej).

Miejsce odbywania się wszystkich kursów: budynek Społecznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. W. Korfantego Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli, ul. Francuska 80 w Katowicach

Termin zapisów: do 12 października (możliwe jest ewentualne dołączenie do istniejącej grupy do końca października 2017).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na wyżej wymieniony adres e-mail: kursykorfanty@gmail.com (preferowana forma kontaktu) lub pod numerem telefonu 604 597 717 (od poniedziałku do piątku w godzinach 16–18).